ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΩΡΑ 17.00  ΗΛΙΚΙΕΣ  4-5-6-7        TAE KWON DO
ΩΡΑ 18.00  ΗΛΙΚΙΕΣ  7-8-9           TAE KWON DO
ΩΡΑ 19.00  ΗΛΙΚΙΕΣ  9-10-11        TAE KWON DO 
ΩΡΑ 20.00  ΗΛΙΚΙΕΣ  11-12-13+    TAE KWON DO
ΩΡΑ 21.00  ΗΛΙΚΙΕΣ  16+              KICK BOXING - ΠΥΓΜΑΧΙΑ
ΩΡΑ 22.00  ΗΛΙΚΙΕΣ  18+              MUAY THAI